mysqli: Duplicate entry '2038970' for key 'PRIMARY'
insert into stat_visithp_type_log set 
		dat='17' ,
		 mon='7' ,
		  yea='2019' ,
			 head='browsesubject' ,
				 lastdt='1563381538' ,
				 statuid='20190717233858_2083' 
		
ULibM : Union Library Management
Union Library Management
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
2
1. การเงิน. 1
100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ. 1
3 ดี สตูดิโอเม็ก 2.5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 1
7 กลุ่มทำงาน. 1
7 การบริหารโครงการ. 1
7 การพัฒนาองค์การ. 1
7 การวางแผน. 1
7 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ. 1
7 คำขวัญ 1
7 จังหวัด สัญญาลักษณ์ 1
7 ดอกไม้ประจำชาติ ไทย 1
7 ตราประจำจังหวัด 1
7 ต้นไม้ ไทย 1
7 พฤกษศาสตร์ ไทย 1
7 สมุนไพร ไทย 1
7 องค์การ การทำงานเป็นทีม. 1
7 การปนเปื้อนในอาหาร 1
7 จุลินทรีย์ในอาหาร 1
7 พิษวิทยา 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [265]   [แสดง 20/5293 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปี 2561 เลขที่ 44/3 ถนนจันตคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร 039-311198 by Surasak Soonthorn