รายละเอียดโสตวัสดุ
cat
ผู้ผลิต
หมวด
000 ความรู้ทั่วไป
หมู่
ประเภท
dvd
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 10
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA-000011ว่างห้องสมุด 1
2MA-000012ว่างห้องสมุด 1
3MA-000013ว่างห้องสมุด 1
4MA-000014ว่างห้องสมุด 1
5MA-000015ว่างห้องสมุด 1

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***