รายละเอียดโสตวัสดุ
dog
ผู้ผลิต
หมวด
500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่
004.5 เทคนิคการแก้ปัญหาเมนบอร์ด ซี พี ยู แรมและการ์ด
ประเภท
vcd
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 2
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA-000001ว่างห้องโสต
2MA-000002ว่างห้องสมุด 1
3MA-000003ว่างห้องสมุด 1
4MA-000004ว่างห้องสมุด 1
5MA-000005ว่างห้องสมุด 1
6MA-000006ว่างห้องสมุด 1
7MA-000007ว่างห้องสมุด 1
8MA-000008ว่างห้องสมุด 1
9MA-000009ว่างห้องสมุด 1
10MA-000010ว่างห้องสมุด 1

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***