ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการคืนหนังสือเรียน
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557

                        แจ้งนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ได้ยืมหนังสือจากห้องสมุดเนื่องจากช่วงนี้ใกล้ปิดภาคเรียนจึงขอให้ดำเนินการคืนหนังสือให้ครบเพื่อทางห้องสมุดจะได้ปรับปรุงเพื่อรอรับการเปิดเทอมใหม่เพื่อให้บริการต่อไป