รายละเอียดหนังสือ
"การผสมผสานความรู้" : ความท้าทายของนักบัญชี
ผู้แต่ง : พาณิชย์กระทรวง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักพิมพ์ : บุญศิริการพิมพ์
หมวด : อ. หนังสืออ้างอิง
หมู่ : 657 การบัญชี,ทฤษฎีบัญชี,หลักการบัญชีขั้นต้น,การสอบบัญชี
เลขเรียกหนังสือ : 657,พ596ก
เลขผู้แต่ง: พ596ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 370
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10006032ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การบัญชี