รายละเอียดหนังสือ
Cartoon Character Design : ออกแบบการ์ตูนอย่างมีสไตล์
ผู้แต่ง : ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 741.58 การออกแบบ-ตัวการ์ตูน
เลขเรียกหนังสือ : 741.58,ป661ก
เลขผู้แต่ง: ป661ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 239
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 199
เลข ISBN: 978-616-204-164-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10021236ว่างห้องสมุด 1 จอง
20021237ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การเขียนการ์ตูน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์