รายละเอียดหนังสือ
"ไอรัก" คืออะไร
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซชิ่ง
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 895.914 หนังสือพระราชนิพนธ์
เลขเรียกหนังสือ : 895.914,ท622อ
เลขผู้แต่ง: ท622อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 206
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 19
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 978-616-7308-67-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10022173ว่างห้องสมุด 1 จอง
20022174ว่างห้องสมุด 1 จอง
30022175ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ - พระราชนิพนธ์