รายละเอียดหนังสือ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ผู้แต่ง : ฉัตยาพร เสมอใจ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็คยูเคชั่น
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.022 การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก
เลขเรียกหนังสือ : 658.022,ฉ231ก
เลขผู้แต่ง: ฉ231ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 468
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-616-08-1754-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 19 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10005678ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ธุรกิจขนาดย่อม