รายละเอียดหนังสือ
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถ ภาค ก ระดับ 1-2 และ3-4
ผู้แต่ง : กองเทพ เคลือบ
สำนักพิมพ์ : ภูมิบัณฑิต
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 351.1 กฎหมายเงินสวัสดิการข้าราชการ
เลขเรียกหนังสือ : 351.1,ก351ค
เลขผู้แต่ง: ก351ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
พณิชกุล อรจิราพงศ์และสรุชัย สุรปัญโญ
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: มปป
จำนวนหน้า: 736
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-974-432-704-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10021386ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ข้าราชการพลเรือน-การสอบ