รายละเอียดหนังสือ
ขับรถอย่างไรไม่ให้ถูกจับ
ผู้แต่ง : อรรถอักษร
สำนักพิมพ์ : พรอสเพอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 629.283 ขับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
เลขเรียกหนังสือ : 629.283,อ366ข
เลขผู้แต่ง: อ366ข
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 208
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 978-616-288-085-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10021923ว่างห้องสมุด 1 จอง
20021924ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การขับรถยนต์
2การขับรถยนต์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ