รายละเอียดหนังสือ
คู่มือการใช้รถและการขับขี่อย่างปลอดภัย
ผู้แต่ง : ณภัทร ชาญวิทยา
สำนักพิมพ์ : อินทรีย์
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 629.283 ขับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
เลขเรียกหนังสือ : 629.283,ณ199ค
เลขผู้แต่ง: ณ199ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: มปป
จำนวนหน้า: 144
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 90
เลข ISBN: 978-616-320-066-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10021931ว่างห้องสมุด 1 จอง
20021932ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การขับรถยต์