รายละเอียดหนังสือ
คู่มืองานเหล็ก STEEL QUICK REFERENCE
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ เวียงแก้ว
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 672 ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร
เลขเรียกหนังสือ : 672,ป412ค
เลขผู้แต่ง: ป412ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ฉัตรชัย ลาภรัวสีรัตน์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 184
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 270
เลข ISBN: 978-616-08-1218-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 พฤศจิกายน 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10021519ว่างห้องสมุด 1 จอง
20021520ว่างห้องสมุด 1 จอง
30021521ว่างห้องสมุด 1 จอง
40021522ว่างห้องสมุด 1 จอง
50021523ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1งานโลหะเหล็ก-คู่มือ