รายละเอียดหนังสือ
สร้าง Web Application อย่างมืออาชีพด้วย PHP ฉบับ Workshop เล่ม3
ผู้แต่ง : อดิศักดิ์ จันทร์มิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.133 ภาษาโปรแกรมเฉพาะชนิด
เลขเรียกหนังสือ : 005.133,อ129ส
เลขผู้แต่ง: อ129ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 230
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 199
เลข ISBN: 978-616-08-1241-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10021160ว่างห้องสมุด 1 จอง
20021161ว่างห้องสมุด 1 จอง
30021162ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
2เว็บไซต์
3การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)