รายละเอียดหนังสือ
รวมวงจรน่าสร้าง น่าลอง
ผู้แต่ง : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง,ห้างหุ้นส่วนสามัญ
สำนักพิมพ์ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 621.3815 การใช้งานโปรแกรมออกแบบวงจรดิจิตอล
เลขเรียกหนังสือ : 621.3815,ส231ร
เลขผู้แต่ง: ส231ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 228
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 978-616-7241-52-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 ตุลาคม 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020904ว่างห้องสมุด 1 จอง
20020905อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 10/09/2558ห้องสมุด 1
30020906ว่างห้องสมุด 1 จอง
40020907ว่างห้องสมุด 1 จอง
50020908ว่างห้องสมุด 1 จอง
60020909ว่างห้องสมุด 1 จอง
70020910อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 25/09/2558ห้องสมุด 1

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วงจรอิเล็กทรอนิกส์
2อิเล็กทรอนิกส์-โครงงาน