รายละเอียดหนังสือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : อ. หนังสืออ้างอิง
หมู่ : 928.1593 เศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียกหนังสือ : 928.1593,ค123พ
เลขผู้แต่ง: ค123พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 176
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-623-871-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 กุมภาพันธ์ 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018206ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***