รายละเอียดหนังสือ
ธรรมะเดลิเวอรี่เล่ม 1: ธรรมะวัยรุ่น
ผู้แต่ง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต.
สำนักพิมพ์ : บัสซีเดย์
หมวด : 200 ศาสนา
หมู่ : 294.3144 ธรรมะเดลิเวอร์รี่
เลขเรียกหนังสือ : 294.3144,พ358ธ,ล.1
เลขผู้แต่ง: พ358ธ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 200
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 163
เลข ISBN: 978-974-94927-5-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 16 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10019682ว่าง จอง
20019683ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน