รายละเอียดหนังสือ
100 แผนภูมิ สุดยอดกลยุทธ์การจัดการ
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
และคนอื่น ๆ
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 890
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10012309ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***