ชื่อหนังสือ  
การตลาดสุดเหวี่ยงในยุคอนาคต แสดง 
การวางแผนการตลาด แสดง 
การติดตั้ง-ซ่อม ไฟฟ้าในบ้าน แสดง 
วิศวกรรมโทรคมนาคม แสดง 
โครงงานสร้าง 1 แสดง 
โครงงานสร้าง 2 แสดง 
โครงงานสร้าง 3 แสดง 
โครงงานสร้าง 4 แสดง 
โครงงานสร้างวิดีโอ แสดง 
เทคนิคการตรวจซ่อม แสดง 
การสร้างเครื่องขยายเสียง แสดง 
คู่มือซ่อมโทรทัศน์สี แสดง 
เครื่องขยายเสียงพลังสูง 800 วัตต์ (1) แสดง 
เครื่องขยายเสียงพลังสูง 1000 วัตต์ ( 2) แสดง 
การสร้างเครื่องขยายเสียงพลังสูง 1000 วัตต์ (3) แสดง