ชื่อหนังสือ  
ฝึกภาษาอังกฤษกันยังไง ทำไมไม่สำเร็จสักที แสดง 
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ แสดง 
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 2 การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน แสดง 
ISO 9001:2000 การตรวจประเมินมาตรฐานใหม่ แสดง 
สถิติเบื้องต้น แสดง 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แสดง 
แมคคาทรอนิกส์ แสดง 
การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง แสดง 
วิชาการสำรวจ แสดง 
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เล่ม 1 แสดง 
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เล่ม 2 แสดง 
สัญญา ข้อกำหนดและการประมาณราคาก่อสร้าง แสดง 
การวางแผนงานและแผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง แสดง 
การออกแบบโครงสร้างเหล็กวิธี LRFD แสดง 
การจัดซื้อ แสดง