ชื่อหนังสือ  
พฤกษาหายาก แสดง 
เสน่ห์ไม้ไทย แสดง 
สาระศาสตร์สถาปัตย์ ฉบับที่ 3 แสดง 
ยามเมื่อดอกไม้บาน แสดง 
ชมดอกไม้รายทาง แสดง 
เล่าเรื่องดอกไม้ แสดง 
เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก แสดง 
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ แสดง 
พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย แสดง 
ศัพท์คอมพิวเตอร์ แสดง 
โคลงสำนวนสุภาษิตไทย แสดง 
คู่มือดูนก แสดง 
เรียนภาษาไทยง่ายๆ สไตล์ครูลิลลี่ แสดง 
เรียนภาษาอังกฤษกันเข้าไป แต่พูดไม่ได้สักที เล่ม 1 แสดง 
เรียนภาษาอังกฤษกันเข้าไป แต่พูดไม่ได้สักที เล่ม 2 แสดง