ชื่อหนังสือ  
วิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ : The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok. แสดง 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย เล่ม 2 แสดง 
มนต์คาถาอภิมหาศักดิ์สิทธ์ แสดง 
พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดง 
วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ฃองไทย แสดง 
นำชมกรุงรัตนโกสินทร์ แสดง 
พระการุณอุ่นเกล้าชาวสยาม พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แสดง 
สองธรรมราชา แสดง 
คู่มือครู เพื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา แสดง 
คู่มือการจัดการกิจกรรมและสื่อ เพื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา แสดง 
อาหารจานเดียว เล่ม 2 แสดง 
อาหารว่าง คาว - หวาน และการเตรียมผลไม้ แสดง 
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีอย่างไร อย่างไรไม่้องเสียภาษี แสดง 
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. แสดง 
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ แสดง