ชื่อหนังสือ  
การบัญชีชั้นสูง เล่ม 2 แสดง 
การบัญชีต้นทุน แสดง 
การบัญชีชั้นกลาง-1 ฉบับปรับปรุง แสดง 
การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก แสดง 
การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด แสดง 
การบัญชีบริหาร แสดง 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี แสดง 
การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ แสดง 
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ แสดง 
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ แสดง 
เทคโนโลยีสำหรับชนบท เล่มที่ 1 แสดง 
เทคโนโลยีสำหรับชนบท เล่มที่ 2 แสดง 
เทคโนโลยีสำหรับชนบท เล่มที่ 3 แสดง 
เทคโนโลยีสำหรับชนบท เล่มที่ 4 แสดง 
เทคโนโลยีสำหรับชนบท เล่มที่ 5 แสดง