เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรียินดีต้อนรับ


ปรัชญา
              เสริมสร้างสติปัญญา ให้ก้าวหน้าด้วยบริการ

วิสัยทัศน์
             จัดอาคารหอสมุดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศมีระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

           และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของวิทยาลัยที่มุ่งถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

พันธกิจ
             มุ่งเน้นจัดหา จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

          การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และมุ่งพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษาสู่มาตรฐาน

หนังสือแนะนำ
100ร้าน 1000ดี อร่อยเลิศ กับคุณหรีด
ผู้แต่ง : รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์
สำนักพิมพ์ : เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี
ISBN : 978-616-92034-0-7
222 เคล็บลับทำความสะอาดบ้าน ด้วยวิธีธรรมชาติ
ผู้แต่ง : พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล
สำนักพิมพ์ : อินสปายร์
ISBN : 978-616-04-1778-0
30 Bloggers Loke Actually รวมสุดยอดสถานที กิน ดื่ม เที่ยว โดนใจ 30 Bloggers
ผู้แต่ง : EDT guide.com
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์
ISBN : 978-616-91254-7-1
Cartoon Character Design : ออกแบบการ์ตูนอย่างมีสไตล์
ผู้แต่ง : ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ISBN : 978-616-204-164-8
ขับรถอย่างไรไม่ให้ถูกจับ
ผู้แต่ง : อรรถอักษร
สำนักพิมพ์ : พรอสเพอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย
ISBN : 978-616-288-085-8
คู่มือการใช้รถและการขับขี่อย่างปลอดภัย
ผู้แต่ง : ณภัทร ชาญวิทยา
สำนักพิมพ์ : อินทรีย์
ISBN : 978-616-320-066-2
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ตรงตามหลักสูตรใหม่ระดับ 1-2 และ3-4
ผู้แต่ง : สุทิศ เชื่อมมาก
สำนักพิมพ์ : ภูมิปัญญา
ISBN : 978-974-432-886-1
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถ ภาค ก ระดับ 1-2 และ3-4
ผู้แต่ง : กองเทพ เคลือบ
สำนักพิมพ์ : ภูมิบัณฑิต
ISBN : 978-974-432-704-8
ตะวันรุ่งที่ปลายฟ้า
ผู้แต่ง : มนต์ชัย ศิริลัทพร(ซ่อนกลิ่น)
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
ISBN : 978-616-00-1278-7
ธรรมะเดลิเวอรี่เล่ม 1: ธรรมะวัยรุ่น
ผู้แต่ง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต.
สำนักพิมพ์ : บัสซีเดย์
ISBN : 978-974-94927-5-8
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการคืนหนังสือเรียน
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557
                        แจ้งนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ได้ยืมหนังสือจากห้องสมุดเนื่องจากช่วงนี้ใกล้ปิดภาคเรียนจึงขอให้ดำเนินการคืนหนังสือให้ครบเพื่อทางห้องสมุดจะได้ปรับปรุงเพื่อรอรับการเปิดเทอมใหม่เพื่อให้บริการต่อไป  
การให้บริการของงานห้องสมุด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
           ปัจจุบันห้องสมุดได้นำโปรแกรม Happy library มาเพื่อให้บริการยืมคืนแก่สมาชิกโดยสมาชิกสามารถจองหนังสือหรืออุปกรณ์โสตผ่านหน้าเว็ปได้ทำให้สะดวกมากขึ้นและช่วยในการตรวจสอบว่าในห้องสมุดมีหนังสือที่เราต้องการหรือไม่ทำให้การค้นหามากขึ้นจึงของเรียนเชิญสมาชิกเข้ามาใช้บริการ
บทความ
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 15 กรกฏาคม 2553
นโยบาย 3 ดี นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึก
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
วันที่ 07 กรกฏาคม 2553
วันนี้คุณกินข้าวเช้าหรือยัง หมอที่โรงพยาบาลฯอบรมว่าทุกคนต้องกินอาหารเช้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หลากหลาย เพราะเมื่อร่างกายไม่มีพลังงานจากอาหารเช้าไปใช้ ร่างกายจะดึงสารอาหารจากอวัยวะส่วนอื่นออกมา (ไม่ใช่ไขมัน ไขมันยังอยู่เหมือนเดิม) ซึ่งภายใต้กระบวนการนี้จะเกิดกรดชนิดหนึ่งออกมาด้วยซึ่งการที่เราบอกว่าไม่กินข้าวเช้า ก็ยังทำงานได้เป็นปกติมาตั้งหลายปีแล้ว นั่นคือ ร่างกายได้นำเอากรด
คำในภาษาไทยทีมักเขียนผิดบ่อย
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553
    รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี วิกิพจนานุกรม มีความหมายของคำว่า: รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ต่อไปนี้เป็น รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เรียงลำดับตามตัวอักษรของ คำที่เขียนถูก ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาไทยหรือตามประกาศของหน่วยงานราชการไทย หมายเหตุ: การเขียนสะกดคำในนี้เป็นกรณีทั่วไป แต่ในกรณีเฉพาะ เช่
ห้องสมุดออนไลน์
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553
ห้องสมุดออนไลน์                       ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้บริการข่าวสาร ข้อมูล ที่ทันสมัยแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร